خدمات

شرایط گارانتی نوین:

محصولات شامل ضمانت ۱۸ ماهه خدمات پس از فروش گارانتی نوین میباشد.

این ضمانت شامل عدم کارکرد صحیح گوشی به دلیل مشکلات شبکه مخابراتی نمی باشد.

این ضمانت نامه شامل لوازم جانبی گوشی از قبیل قاب، شارژر، هندزفری، باتری و دیگر متعلقات نمی گردد.

در صورتی که در شهری دفتر خدمات پس از فروش وجود نداشته باشد هزینه ارسال دستگاه به عهده مشتری می باشد.

نگهداری از کارت گارانتی و جعبه تا پایان تاریخ گارانتی برای استفاده از خدمات الزامی میباشد.

شرایط ابطال گارانتی

دستکاری و تعمیر

هرگونه دستکاری و تعمیر یا باز کردن دستگاه توسط افراد غیر مجاز

نگهداری نا درست گوشی

هرگونه استفاده یا نگهداری نا صحیح و خارج ساختن محصول از شکل عادی

دستکاری تاریخ و سریال گوشی

مخدوش شدن یا دستکاری تاریخ یا شماره سریال (IMEI) در کارت گارانتی یا گوشی

تماس با مایعات و حرارت

هرگونه آسیب دیدگی در اثر ضربه، تماس با حرارت، مایعات و رطوبت